Biocider

Har du koll på den nya biocidförordningen? Som till exempel att verksamma ämnen måste utvärderas på EU-nivå för användning i biocidprodukter och sedan godkännas i olika produkttyper. Eller att godkännandeprocessen beror på vilket verksamt ämne produkten innehåller och vilken produkttyp produkten tillhör.  Vi hjälper dig att navigera bland vilka lagar och regler som gäller med din verksamhet och dina önskemål som utgångspunkt.

Tjänster

  • Projektledning och stöd vid ansökan om produktgodkännande för biocidprodukter
  • Rådgivning kring val av verksamma ämnen vid utveckling av nya biocidprodukter
  • Ansökan om att inkluderas på ECHAs Artikel 95-lista
  • Utvärdering av Letter of Access (LoA)
  • Toxikologisk rådgivning kring olika biociders hälso- och miljöpåverkan
  • Framtagande av vetenskaplig dokumentation till ansökan om produktgodkännande
  • Myndighetskontakter

Vill du veta mer? Slå en signal till Jennie.

Jennie Andersson

0730-62 69 65

jennie.andersson@toxintelligence.se