Toxintelligence utbildar om säkerhetsdatablad på KTF 20 maj

exclam.gif

Toxintelligence ger i samarbete med KTFs Emma Jansson en utbildning i säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier. Förordningen om klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter (CLP) gäller fullt ut från och med 1:a juni 2015.  Detta innebär att säkerhetsdatabladen kommer att behöva uppdateras så att märkningsanvisningar och klassificering under avsnitt 2 och 3 överensstämmer med CLP.

Kursen 20 maj är fullbokad men håll utkik efter en ny chans i höst.