Olof Holmer styrelseordförande i Toxintelligence

Toxintelligence har den stora äran att välkomna Olof Holmer som styrelseordförande. Olof är ekotoxikolog och VD på branschorganisationen Kemisk-Tekniska Leverantörförbundet, KTF. Vi ser det som en fantastisk tillgång att ha Olof som strategisk rådgivare i vår verksamhet.

Som VD på flera branschorganisationer inom området kemi vet jag hur kunskapsintensivt allt från produktutveckling till lagefterlevnad är. Behovet av bra konsultstöd är ofta avgörande för både mindre och större företag. Att i rollen som ordförande kunna bidra med min mångåriga erfarenhet hoppas jag ska vara till gagn för både Toxintelligence såväl som för de kemisk-tekniska branscherna i stort.
— Olof Holmer