Chemicals Management Summit 2016

Toxintelligence rapporterar från kemikaliekonferensen ”Chemical Management Summit 2016”. 

  • Ny vattenfri teknik för textilfärgning av syntetfiber finns snart i industriell skala. Är superkritisk koldioxid framtidens lösningsmedel för textilindustrin?
  • Regeringens substitutionsutredning väntas vara klar 31 mars 2017
  • ECHA och EFSA har fått i uppdrag att ta fram ett vägledningsdokument om tillämpning av kriterierna för hormonstörande ämnen. Beräknas vara klart hösten 2017.
  • Artikel 33 i Reach. Många anser att lagtexten ska förtydligas så att företagen ska vara skyldiga att svara på konsumentfrågor även om deras produkter inte innehåller SVHC.
  • Stockholms Stad har bytt ut begreppet ”Giftfri förskola” mot ”Kemikaliesmart förskola”. Toxintelligence applåderar.
Mattias Öberg från Swetox pratade om hormonstörande ämnen

Mattias Öberg från Swetox pratade om hormonstörande ämnen