Ny medarbetare - Mandy Tang

Toxintelligence hälsar Mandy Tang varmt välkommen.

Mandy är toxikolog från Karolinska Institutet och har en bakgrund inom biomedicin. Hon kommer att arbeta som konsult med fokus på toxikologiska bedömningar av kemiska ämnen. Mandys huvudsakliga tjänsteområden blir säkerhetsbedömning av kosmetiska produkter, säkerhetsdatablad för kemiska produkter, framtagande av dossiers för biocidproduktgodkännande samt rådgivning i toxikologirelaterade frågor. 

Mandy Tang, toxikolog, Toxintelligence

Mandy Tang, toxikolog, Toxintelligence