Toxintelligence handleder examensarbete

Toxikologistudenten Fareda Khalil har i dagarna påbörjat sitt examensarbete med titeln ”A Toxicological Cost-Benefit Analysis of UV-filters in Sunscreen Products”. KI-professorn Annika Hanberg och Toxintelligence-doktorn Pär Svahnberg kommer att ansvara för handledningen. Examensarbetet är en litteraturstudie som är tänkt att sammanställa kunskapsläget avseende godkända UV-filter i kosmetikaförordningen. Resultatet kommer att presenteras i början av juni 2017.