Toxintelligence föreläser på KTF våren 2016

KTF Utbildning har publicerat utbildningsprogrammet för våren 2016. Det kommer att bli tre intressanta och inspirerande dagar. Toxintelligence deltar som föreläsare på alla vårens utbildningar. Nedan följer en kort presentation av respektive utbildning. För mer information och anmälan, klicka här.


ADR-S / IMDG BEGRÄNSAD MÄNGD

Måndag den 14 mars 2016, 13.00 - 16.30, Annexet, plan 3, Näringslivets Hus 

Kansliet inbjuder till en branschanpassad utbildning för er som hanterar mindre förpackningar med kemisk-tekniska produkter och som transporteras på väg eller sjö. Vi tar också upp vad som gäller visst förpackningsavfall från dessa produkter. Kursen omfattar även information om kraven på överlåtelsemärkning enligt CLP.


KOSMETIKA - MÄRKNING, MARKNADSFÖRING OCH EFFEKTBEVISNING

Torsdag den 14 april 2016 kl 10.00 - 15.30, Näringslivets Hus 

Vad är egentligen en effekt? Får kosmetiska produkter ha effekter? Hur ska dessa effekter i så fall marknadsföras? Och vilka vetenskapliga bevis måste jag ha för de påstådda effekterna? Dessa och många andra frågor diskuteras på KTF Utbildnings dag om märkning, marknadsföring och effektbevisning av kosmetiska produkter.


KEMIKALIEHANTERING

Tisdag den 17 maj 2016 kl 9.00 - 16.30, Näringslivets Hus 

Alla som arbetar med kemikalier bör ha grundläggande kunskap om kemikaliehantering. Den här utbildningen ger dig en översiktlig genomgång av EU:s två stora kemikalieförordningar REACH och CLP, samt en beskrivning av hur de påverkar din verksamhet. Utbildningen ger även baskunskaper inom bland annat säker kemikaliehantering, säkerhetsdatablad, exponeringsscenarier, transport av farligt gods, arbetsmiljörisker, farligt avfall och miljöledningssystem.