Framtidens forskning med djurförsöksfria metoder

Den 17 oktober medverkade Jennie på en intressant konferens anordnad av Swetox. Konferensen berörde ämnet djurförsöksfria metoder där man diskuterade utvecklingen och nya testmetoder för säkra kemikalier. Man tog upp alltifrån 3D-printing av vävnader till nya innovativa allergitester. På bild ser ni ett pågående föredrag med Ian Cotgreave, Professor i toxikologi, Tuula Heinonen, Professor Finnish centre for alternative methods och Henriette Bout, Ordförande Netherlands National committee for the protector of animals used for scientific purposes. 

forskning utan djurförsök.JPG