Lyckat frukostseminarium om solvård

Fantastiskt intresse för solvård! Över 50 journalister och företagsrepresentanter deltog på KTF Utbildnings frukostseminarium om solvård. Ämnet berör många viktiga och komplicerade frågor om solens UV-strålning, hur vi på bästa sätt skyddar oss från att bränna oss i solen och hur solskyddsprodukter egentligen fungerar.

Morgonen inleddes med att initiativtagaren till seminariet, Peter Jansson från Kosmetik- och hygienföretagen (KoHF), berättade varför kunskapsspridande om sol och solande är viktigt för branschorganisationen. Pär Svahnberg, Toxintelligence, berättade sedan om UV-filters funktion i solskyddsprodukter. Därefter redogjorde Maria Brolin, specialistläkare i dermatologi, om sin kliniska erfarenhet av solskadad hud och hudcancer. Fortfarande så ökar antalet hudcancerfall i Sverige varje år, vilket ytterligare betonar vikten av att öka kunskapen om hur man bäst skyddar sig mot solens skadliga UV-strålning. Avslutningsvis berättade Josefin Backman, enhetschef för kosmetikaenheten på Läkemedelsverket, om hur väl solskyddsprodukter är reglerade. Läkemedelsverket gör mycket tillsyn på detta område och anser att solskyddsprodukter som uppfyller regelverken är viktiga för folkhälsan.

Vi håller tummarna för en varm och solig sommar. Glöm inte solskyddskrämen!

Pär Svahnberg, doktor i organisk kemi, Toxintelligence

Pär Svahnberg, doktor i organisk kemi, Toxintelligence

Maria Brolin, Specialistläkare i dermatologi, Hudcentrum Hagastaden, Dermamedica Brolin Consulting

Maria Brolin, Specialistläkare i dermatologi, Hudcentrum Hagastaden, Dermamedica Brolin Consulting

Josefin Backman, enhetschef kosmetikaenheten, Läkemedelsverket

Josefin Backman, enhetschef kosmetikaenheten, Läkemedelsverket