Frukostseminarium om konserveringsmedel och allergi på KTF Utbildning

Nu på fredag den 31 mars anordnar KTF Utbildning ett frukostseminarium på temat konserveringsmedel och allergi. 

Konserveringsmedel är nödvändiga i många konsumentprodukter, till exempel kosmetika, målarfärg, rengöringsprodukter och lim. Det är samtidigt en ämnesgrupp som förknippas med kontaktallergi. Varför används konserveringsmedel? Hur utvecklas en kontaktallergisk reaktion? Och vad finns det för alternativ? Dessa och många fler frågor kommer att belysas under frukostseminariet med hjälp av kunniga och inspirerande föreläsare. 

Frågan om konserveringsmedels nytta och risker kommer att belysas på alla tänkbara sätt av nedanstående tre eminenta föreläsare:

  • Anna Melvås, Projektledare tvätt- och rengöringsfrågor, KTF
  • Kristina Neimert Carne, Tekn. Dr. i Organisk kemi, produktutvecklare och teknisk support, Kemiintressen
  • Mihály Matura, Överläkare och enhetschef, Enheten för arbets- och miljödermatologi, Stockholms Läns Landsting

Läs mer om detta seminarium och andra intressanta event på KTF Utbildning.