Examen på Karolinska Institutet

Toxintelligence examensarbetare Fareda Khalil har idag presenterat sitt examensarbete med titeln "A risk-benefit analysis of UV-filter in sunscreen products" på Karolinska Institutet. Fareda har därmed avlagt sin masterexamen i toxikologi och kan numera titulera sig toxikolog. Fareda kommer att börja arbeta som konsult på Toxintelligence. Mer information om slutsatserna i Faredas examensarbete kommer att presenteras här inom kort.

Fareda Khalil presenterar sitt examensarbete på Karolinska Institutet.

Fareda Khalil presenterar sitt examensarbete på Karolinska Institutet.

Toxikologen Fareda Khalil med sina handledare Pär Svahnberg, Toxintelligence och Annika Hanberg, Karolinska Institutet

Toxikologen Fareda Khalil med sina handledare Pär Svahnberg, Toxintelligence och Annika Hanberg, Karolinska Institutet