Jennie och Pär föreläser om CLP på KTF Utbildning

Torsdagen den 5 oktober deltar Jennie och Pär som föreläsare på en heldagsutbildning om CLP-förordningen på KTF Utbildning. Förmiddagen ägnas åt en genomgång av hur CLP-förordningen är uppbyggd samt de tre olika farotyperna; Fysikaliska faror, Hälsofaror och Miljöfaror. På eftermiddagen får kursdeltagarna praktiskt öva sig på att klassificera och utforma märkningsanvisningar till kemiska produkter. Läs mer om innehållet och anmäl dig på KTF Utbildning.

Jennie Andersson och Pär Svahnberg, Toxintelligence

Jennie Andersson och Pär Svahnberg, Toxintelligence