Fokus-serie om Nano: Del 2 - Nano och lungskador

Varför skriver vi en Fokus-serie om Nano?

För att begreppet nano är väldigt missförstått. Många förknippar nano med något negativt och tror att nanopartiklar är små och kan tränga in överallt. Hur det egentligen ligger till med nanopartiklar kommer vi att reda ut under hösten.

Del 2 - Nano och lungskador

Nanopartikeln en mycket liten men fortfarande större än många andra molekyler som vi frivilligt exponeras för i vardagen som till exempel socker, vitaminer och mineraler. Att andas in en hög koncentration partiklar under lång tid, oavsett storlek, är skadligt för lungorna. Historiskt har dålig arbetsmiljö gett upphov till sjukdomen ”dammlunga”. Idag diskuteras avgaspartiklar från dieselbilar i stadsmiljöer allt intensivare. Att andas in en hög dos nanopartiklar kan alltså vara farligt. Men, när nanopartiklar används i färg och solskyddsprodukter är partikeln dispergerad i en blöt formulering. Dessa produkter ger därför inte upphov till någon partikelexponering.

Man har vetat att det är farligt att andas in damm länge. Visste ni att dammet på månen tillhör bland de mest skadliga dammsorterna som finns? Det består av sylvassa partiklar och är bestrålat med kosmisk strålning. Så se upp för rymdsnuva!