Fokus-serie om Nano: Del 3 - Titandioxid och eventuell cancerklassning

Varför skriver vi en Fokus-serie om Nano?

För att begreppet nano är väldigt missförstått. Många förknippar nano med något negativt och tror att nanopartiklar är små och kan tränga in överallt. Hur det egentligen ligger till med nanopartiklar kommer vi att reda ut

Del 3 - Titandioxid och eventuell cancerklassning

Titandioxid är världens mest använda vita färgpigment. Titandioxid är även en godkänd livsmedelstillsats och ett vanligt UV-filter i solskyddsprodukter. I färgindustrin har pigment rivits till micro- eller nanostorlek i alla tider. Men nu kan titandioxid i nano-partikelstorlek få en obehaglig klassning.

Precis som beskrivet i tidigare inlägg kan det vara farligt att andas in större mängder av små partiklar. Nu diskuterar ECHA:s riskbedömningskommittén (RAC) även om titandioxid ska bli klassificerat med faroangivelsen  H351 – ”Misstänks kunna orsaka cancer vid inandning”. Klassningen gäller endast för produkter som är pulverform och innehåller minst 1% TiO2 med storleken <10um. Detta innebär att varken färg eller solskyddsprodukter kommer att omfattas av klassificeringskravet eftersom de definieras som blöta formuleringar och sådana inte ger upphov till exponering via andningsvägarna. Men titandioxidens anseende hos konsumenter kan bli problematiskt. Många kommer noga tänka; inte bara att titandioxid ofta är i nanostorlek, utan nu ger den även cancer! Glöm då inte bort att titandioxid är en godkänd livsmedelstillsats. Men absolut, visst är det bekymmersamt med brytning av titandioxid. Men faktum är att alternativen inte är särskilt många och titandioxid har överlägsna egenskaper i många andra områden. Det är som alltid viktigt att jämföra och väga, miljö- och hälsovinsterna mot alternativen.

Studierna bakom den troligt kommande klassificeringen är kritiserade. Germany’s Titanium Dioxide Manufacturers Association (TDMA) påstår bland annat att all vetenskapligt bevis baserat på över 50 år av epidemiologiska data på mer än 24 000 arbetstagare stöder inte en klassificering av TiO2 för människor. ECHA skriver också själva i deras utlåtande att cancerprofilen inte är särskilt karaktäristisk.  Kort sagt om titandioxid blir klassat på detta vis kan dominoeffekten bli förödande. Många andra färgämnen står i så fall och knackar på dörren, såsom carbon black, bariumsulfat osv. Det bli spännande vad omröstningen säger. Omröstning om förslaget sker den 14–15 februari 2019.

Uppdatering kring omröstningen: Eftersom för få deltagare deltog i den första omröstningen skedde det en andra omröstning den 7 mars. Flera av medlemsländerna stödde däremot inte förslaget om klassificering och inget beslut fattades. Först ansågs det inte troligt att frågan skulle tas upp på bordet förrän till hösten men enligt färska uppgifter ska omröstning ske den 11-12 april 2019 . Fortsättning följer…

tio2.png