Kommunikation

Vi gör det svåra enkelt och det komplicerade begripligt. Toxintelligence gör kemi och toxikologi till något kul, intressant och tankeväckande. Vi anlitas fortlöpande för utbildningar inom kemikalielagstiftning. Vi håller även inspirationsföreläsningar och deltar i paneldebatter och podcasts om allt från konservering till solskydd. Vi skriver debattartiklar, utarbetar vetenskapligt underlag till marknadsföring och skräddarsyr workshops. Och, vi utformar gärna din nästa naturvetenskapliga kommunikation.

Tjänster

  • Utbildningar i kemikalielagstiftning som REACH och CLP
  • Utbildningar i speciallagstiftning inom kosmetika och biocider
  • Skräddarsydda workshops för just din verksamhet
  • Inspirationsföreläsningar om hur kemi och toxikologi påverkar din vardag
  • Populärvetenskapliga texter om vetenskapliga ämnen

Vill du veta mer? Slå en signal till Pär.

Pär Svahnberg

0730-62 69 62

par.svahnberg@toxintelligence.se

toxintelligence_6180.jpg