Kosmetika

Kosmetikaförordningen och andra regelverk för kosmetiska produkter ställer höga krav på tillverkare, importörer och distributörer. Detta för att hålla hög säkerhet, god tillverkningssed och schysst marknadsföring för de produkter som säljs på marknaden. Oavsett om du eller ditt företag tillverkar, importerar eller distribuerar kosmetiska produkter kan vi säkerställa att ni har säkra produkter och uppfyller kraven i lagstiftningen. Nedan kan du läsa mer om vilka tjänster vi erbjuder inom området kosmetik.

Tjänster

  • Säkerhetsbedömningar enligt Bilaga I i kosmetikaförordningen
  • Kvalitetsgranskning och sammanställning av produktinformationsfiler
  • Toxikologisk rådgivning kring ingrediensers hälso- och miljöegenskaper
  • Granskning av produktmärkning
  • Strategisk rådgivning vid utveckling av nya produkter
  • Produktanmälan till EU:s gemensamma produktregister (CPNP)
  • Bedömning och anmälan av oönskade effekter/allvarliga oönskade effekter

Vill du veta mer? Slå en signal till Jennie.

Jennie andersson

0730-62 69 65

jennie.andersson@toxintelligence.se