Säkerhetsrådgivning för transport av farligt gods

För verksamheter som omfattar transport av farligt gods är det ett lagkrav att ha en säkerhetsrådgivare. Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom om de inte hanteras rätt under transport. I en säkerhetsrådgivares uppgifter ingår bland annat lagbevakning, upprättande av rutiner, genomförande av utbildningar samt att skriva en årsrapport som på begäran ska visas upp för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Toxintelligence fungerar idag som säkerhetsrådgivare åt flera olika uppdragsgivare, nedan finns ett axplock av våra tjänster.

TJÄNSTER

  • Klassificering av det farliga godset enligt gällande regelverk
  • Märkning och etikettering av både kolli och lastbärare
  • Lastning och lossning – Bra rutiner för en säker hantering
  • Utbildning – Allmän, funktionsspecifik och säkerhet
  • Godsdeklaration – Multimodal – Shipper´s Declaration
  • Begränsad mängd-undantaget – ger betydande lättnader
  • Strategisk rådgivning för ett optimalt farligt gods-flöde

Vill du veta mer? Slå en signal till Pär.

PÄR SVAHNBERG

0730-62 69 62

par.svahnberg@toxintelligence.se