Pär Svahnberg

VD/Partner

0730-62 69 62

par.svahnberg@toxintelligence.se

Pär arbetar som kemist med särskilt fokus på ämnens och föreningars innehåll ned till minsta beståndsdel samt hur dessa påverkar vår hälsa och miljö. Han har erfarenhet av arbete med lagefterlevnad, miljö- och hälsobedömningar och expertrådgivning inom toxikologi- och kemirelaterade frågor från flera olika branscher, allt från privata företag till myndigheter och offentliga organisationer. Pär är även säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods och en uppskattad föredragshållare.

Pär är doktor i organisk kemi från Stockholms Universitet.


Jennie Andersson

Vice VD/Partner

0730-62 69 65

jennie.andersson@toxintelligence.se

Jennie arbetar som toxikolog med särskild inriktning på säkerhetsbedömning av kosmetika och kemikalier. Hon har erfarenhet av arbete med lagefterlevnad, miljö- och hälsobedömningar och expertrådgivning inom toxikologi- och kemirelaterade frågor från flera olika branscher, allt från privata företag till myndigheter och offentliga organisationer.

Jennie har en masterexamen i toxikologi från Karolinska Institutet samt en kandidatexamen i kemi från Stockholms Universitet. Sedan 2016 är Jennie European Registered Toxicologist (ERT).


Nina.pendergraph_ktf0458.jpg

Nina Pendergraph

Konsult

0730-62 69 05

nina.pendergraph@toxintelligence.se

Nina arbetar som kemist med särskilt fokus på säkerhetsbedömning av kosmetika och kemiska produkter. Hon har erfarenhet av arbete med lagefterlevnad, miljö- och hälsobedömningar och expertrådgivning inom toxikologi- och kemirelaterade frågor från flera olika branscher, allt från privata företag till myndigheter och offentliga organisationer.

Nina har en doktorsexamen i fiber- och polymervetenskap från Kungliga Tekniska Högskolan. Hon har även omfattande laborativ erfarenhet, bland annat från ABB. 


Klas.esbo_kft0479.jpg

Klas Esbo

Konsult

0730-62 69 92

klas.esbo@toxintelligence.se

Klas är polymerkemist med särskilt fokus på utvärdering av plaster och mikroplaster ur ett funktions-, miljö- och hälsoperspektiv. Han har omfattande erfarenhet kemiskt utvecklingsarbete samt riskbedömning av kemikalier. Klas har erfarenhet av uppdrag från så väl myndigheter och privata aktörer. Undervisning är något som faller sig naturligt för Klas.

Klas har en civilingenjörsexamen i kemiteknik från Lunds Tekniska högskola med master inom materialkemi. Han har tidigare arbetat som forskare på både ABB och Swerea KIMAB.


Besök oss

Besök oss i Näringslivets hus på Storgatan 19 i Stockholm. Har du vägarna förbi så ses vi gärna och tar en kaffe eller över en lunch!

Åker du med Stockholms kollektivtrafik tar du lättast tunnelbanan till Östermalmstorg.

 

Postadress

Box 5501

114 85 Stockholm

Besöksadress

Storgatan 19

114 51 Stockholm

Leveransadress

Skeppargatan 37

114 52 Stockholm