Nedan presenteras ett urval av våra tjänster. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig


Cosmetics.jpg

Kosmetika

Kosmetika- och claimsförordningarna ställer höga krav på tillverkare, importörer och distributörer i kosmetikabranschen. Detta för att konsumenten ska kunna göra ett välinformerat köp och därefter njuta av säkra produkter producerade med hög kvalitet. Toxintelligence kan hjälpa till med laguppfyllnad avseende säkerhetsbedömning, produktanmälning till CPNP-registret, PI-filen, artwork samt utredningar av oönskade och allvarliga oönskade effekter.


kemiska produkter.jpg

Kemiska produkter

Från och med 1 juni gäller nu CLP-förordningen som reglerar hur kemiska produkter ska klassificeras, märkas och förpackas. Det innebär bland annat att säkerhetsdatablad och etiketter behöver uppdateras. Den andra stora kemikalieförordningen, REACH, omfattar snart även ämnen som tillverkas i eller importeras till EU i mängder som överstiger ett ton per år. Är du osäker på vilka åtgärder som ska vidtas för att uppfylla lagstiftningarnas krav? Tveka inte att höra av dig till oss.


barley.jpg

Biocider

Har du koll på den nya biocidförordningen? Som till exempel att verksamma ämnen måste utvärderas på EU-nivå för användning i biocidprodukter och sedan godkännas i olika produkttyper. Eller att godkännande-processen beror på vilket verksamt ämne produkten innehåller och vilken produkttyp produkten tillhör.  Vi hjälper dig att navigera bland vilka lagar och regler som gäller med din verksamhet och dina önskemål som utgångspunkt.


photo-1425315283416-2acc50323ee6.jpg

Kommunikation

Vi gör det svåra enkelt och det komplicerade begripligt. Toxintelligence gör kemi och toxikologi till något kul, intressant och tankeväckande. Vi anlitas fortlöpande för utbildningar inom kemikalielagstiftning. Vi håller även inspirationsföreläsningar och deltar i paneldebatter och podcasts om allt från konservering till solskydd. Vi skriver debattartiklar, utarbetar vetenskapligt underlag till marknadsföring och skräddarsyr workshops. Och, vi utformar gärna din nästa naturvetenskapliga kommunikation.


Säkerhetsrådgivning

För verksamheter som omfattar transport av farligt gods är det ett lagkrav att ha en säkerhetsrådgivare. Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom om de inte hanteras rätt under transport. I en säkerhetsrådgivares uppgifter ingår bland annat lagbevakning, upprättande av rutiner, genomförande av utbildningar samt att skriva en årsrapport som på begäran ska visas upp för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Läs mer om våra tjänster inom säkerhetsrådgivning för transport av farligt gods här.