Ännu en ny medarbetare - Klas Esbo!

Toxintelligence välkommnar ännu en ny medarbetare, Klas Esbo! Klas är polymerkemist, från LTH, med särskilt fokus på utvärdering av plaster och mikroplaster ur ett funktions-, miljö- och hälsoperspektiv. Han har omfattande erfarenhet kemiskt utvecklingsarbete samt riskbedömning av kemikalier. Klas har erfarenhet av uppdrag från så väl myndigheter och privata aktörer. 

Jag 2.png